Tag Archives: เที่ยวน้ำตกสาริกา

เที่ยวน้ำตกสาริกา จังหวัดนครนายก

น้ำตกสาริกา เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกที่มีลักษณะโยนตัวลงมาจากหน้าผาที่สูงชันในป่าทึบ มีความสูงถึง 9 ชั้น ผาที่สูงสุดประมาณ 200 เมตร โดยแต่ละชั้นของน้ำตกจะมีหินธรรมชาติรองรับน้ำ และกลายเป็นแองน้ำขนาดเล็ก อยู่ทั่วบร …