Tag Archives: เกาะตาชัย จังหวัดพังงา

เกาะตาชัย จังหวัดพังงา

เกาะตาชัย

เกาะแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของหมู่เกาะสิมิลัน ไม่ไกลจากหมู่เกาะสุรินทร์มากนัก นับว่าเป็นเกาะที่ 10 ที่ถูกค้นพบมาได้สักพัก แต่เพิ่งจะถูกผนวกรวมเข้ากับหมู่เกาะสิมิลัน และเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อน เดินชมธรรมชาติที่สวยงามมาได้ 2 &#82 …