Tag Archives: อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อยู่ระหว่าง จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย

ภูหินร่องกล้า

เป็นจุดสูงที่สุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีอากาศเย็นสบายตลอดปีเพราะได้รับอิทธิพลจากร่องลมเย็นที่มาจากเทือกเขาหิมาลัย เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง เป็นอีกหนึ่งจุดชมดอกพญาเสือโคร่งในช่วงฤดูหนาว และจุดชมทะเลหมอกยามเช้า โด่งดังเรื่องทุ่งกะหล่ำปีสุ …