Tag Archives: อุทยานอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย.จังหวัดอุบลราชธานี

น้ำตกห้วยหลวง

น้ำตกห้วยหลวง น้ำตกห้วยหลวง ตั้งอยู่ในเขตอุทยานอุทยานแห่งชาติภูจอง-นายอย โดยไฮไลท์ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของอุทยานก็คงเป็น “น้ำตกห้วยหลวง” น้ำตกที่คนในท้องถิ่นเรียกกันว่า “น้ำตกบักเตว” น้ำตกขนาดใหญ่เกิดจากลำธารห้ว …