Tag Archives: ยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ยอดเขาโมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

ชื่อยอดเขาแห่งนี้มีความหมาย ในภาษากะเหรี่ยงครับ “โมโกจู” หมายถึง “เหมือนฝนจะตก” ที่ได้ชื่อนี้ก็เพราะว่ายอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยเมฆหมอก มีอากาศหนาวเย็นตลอดเวลา โดยเฉพาะฤดูหนาว ลักษณะจึงดูเหมือนโดนเมฆฝนปกคลุมอยู่ตลอดเวลานั้นเอง น …