Tag Archives: ภูกระดึง

“ภูกระดึง” จังหวัดเลย

ในฤดูหนาวแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ ทั่วเมืองไทย โดยส่วนมากจะเป็นการเที่ยวภูเขา เที่ยวดอย เพื่อให้เหมาะกับฤดูกาลและรับลมหนาวอย่างเต็มที่ และมีอยู่สถานที่หนึ่ง ที่เป็นเหมือนไอคอนหลักในการเที่ยวหน้าหนาว เพราะมีทั้งการเดินเท้าขึ้ …