Tag Archives: น้ำตกเหวนรก

น้ำตกเหวนรก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครนายก

น้ำตกเหวนรก

นับว่าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลาง ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบสมบูรณ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีลักษณะเป็นผาน้ำตก 3 ชั้นที่ไหลลงสู่หน้าผาสูงชัน 90 องศา โดยแต่ละชั้นจะมีขนาดใหญ่และสูงมาก จนทำให้แรงของน้ำตกเมื่อตกกระทบสู่แอ่งน้ำเบื้องล่างนั้นจะมีคว …