Tag Archives: ดอยอินทนนท์

“ภูกระดึง” จังหวัดเลย

ในฤดูหนาวแต่ละปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ ทั่วเมืองไทย โดยส่วนมากจะเป็นการเที่ยวภูเขา เที่ยวดอย เพื่อให้เหมาะกับฤดูกาลและรับลมหนาวอย่างเต็มที่ และมีอยู่สถานที่หนึ่ง ที่เป็นเหมือนไอคอนหลักในการเที่ยวหน้าหนาว เพราะมีทั้งการเดินเท้าขึ้ …

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ดอยอินทนนท์

  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอดอยหล่อ อำเภอจอมทอง และ อำเภอแม่แจ่ม ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีความสูงถึง 2,600 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็น ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่ …

น้ำตกแม่ยะ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

   เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และมีแหล่งต้นน้ำมาจากห้วยแม่ยะที่ไหลรวมกันมาเป็นม่านน้ำตกขนาดใหญ่ตกลงมาจากหน้าผาสูงชันร่วม 280 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ในบริเวณแอ่งน้ำตกด้านล่าง ในบริเวณน้ำตกแม่ยะน …