Tag Archives: ดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปกจังหวัดเชียงใหม่

ดอยผ้าห่มปก

ดอยผ้าห่มปก หรือ ดอยฟ้าห่มปก (คนท้องถิ่นเรียก ดอยผาหลวง) เป็นยอดเขายอดหนึ่งบนเทือกเขาแดนลาว มีความสูงถึง 2,285 เมตร เดิมอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เหตุที่เรียกว่า ดอยผ้าห่มปก เนื่องจากต้นไม้บนเท …