Tag Archives: จุดชมวิว

เกาะกระดาด

เกาะกระดาด ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะหมาก(ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก) เป็นเกาะที่มีสัณฐานประหลาดคือมีลักษณะแบนราบ เหมือน แผ่นกระดาษ ตามพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนชื่อ “เกาะกระดาด” น่าจะมาจากชื่อของ ต้น …

วัดพระธาตุดอยเล็ง

วัดพระธาตุดอยเล็ง ในตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เป็นปูชนียสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ การสร้างพระธาตุไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าสร้างใน พ.ศ. ใด ด้วยภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่บน ภูเขาสูง ทำให้สา …

อุทยานธรรมเขานาในหลวง ดินแดนในฝันอันสงบสุข

ในช่วงเวลาที่ชีวิตพบเจอกับปัญหามากมายรุมเร้าหลายๆ คนคงเลือกที่จะหันหน้าเข้าสู่ทางธรรม เพื่อละทิ้งความวุ่นวายในชีวิต การออกเดินทางท่องเที่ยวและทิ้งปัญหาต่างๆ ไว้เบื้องหลังก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของคุณได้ปล่อยวางและสงบขึ้น สถานที่แห่งนี้เ …

ภูชี้เพ้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูชี้เพ้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูชี้เพ้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูชี้เพ้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูชี้เพ้อ ถ้าไม่ได้ไป คงต้องเพ้อ … ภูชี้เพ้อ ตั้งอยู่ในหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอด อ.ขุนยวม ใกล้กับทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ ในระดับความสูง 1,818 เมตร จากระดับน้ำทะเล ภูชี้เพ้อ ถือเป็นจุดวิวแห่งใหม่ที …