Tag Archives: จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูชี้เพ้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูชี้เพ้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภูชี้เพ้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูชี้เพ้อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภูชี้เพ้อ ถ้าไม่ได้ไป คงต้องเพ้อ … ภูชี้เพ้อ ตั้งอยู่ในหน่วยจัดการต้นน้ำแม่หยอด อ.ขุนยวม ใกล้กับทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ ในระดับความสูง 1,818 เมตร จากระดับน้ำทะเล ภูชี้เพ้อ ถือเป็นจุดวิวแห่งใหม่ที …