Monthly Archives: สิงหาคม 2018

ความสุขแบบบ้านทุ่งสไตล์ ที่บ้านนาต้นจั่น

ความสุขแบบบ้านทุ่งสไตล์ ที่บ้านนาต้นจั่น ความสุขในการท่องเที่ยวของหลายคนอาจมีหลายแบบ บางคนสุขที่ได้เที่ยวได้พักในแบบหรูหรานอนสบาย แต่บางคนก็สุขไปกับการได้เที่ยวแบบง่ายๆแค่ได้อยู่กับความเป็นธรรมชาติในแบบที่ไม่ต้องมากมาย เหมือนกับที่ บ้านนาต้นจั่น เป็น …

ดอยค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว อยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,834 เมตร ดอยค้ำฟ้ามีป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ มีลำธารน้ำตก มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ไฮไลท์สำคัญคือการชมทะเลหมอกคลอเคลียตามไหล่เขา สลับซับซ้อนห …