Monthly Archives: สิงหาคม 2018

เกาะกระดาด

เกาะกระดาด ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะหมาก(ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมาก) เป็นเกาะที่มีสัณฐานประหลาดคือมีลักษณะแบนราบ เหมือน แผ่นกระดาษ ตามพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเขียนชื่อ “เกาะกระดาด” น่าจะมาจากชื่อของ ต้น …

วัดพระธาตุดอยเล็ง

วัดพระธาตุดอยเล็ง ในตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เป็นปูชนียสถานที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ การสร้างพระธาตุไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าสร้างใน พ.ศ. ใด ด้วยภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่บน ภูเขาสูง ทำให้สา …

ความสุขแบบบ้านทุ่งสไตล์ ที่บ้านนาต้นจั่น

ความสุขแบบบ้านทุ่งสไตล์ ที่บ้านนาต้นจั่น ความสุขในการท่องเที่ยวของหลายคนอาจมีหลายแบบ บางคนสุขที่ได้เที่ยวได้พักในแบบหรูหรานอนสบาย แต่บางคนก็สุขไปกับการได้เที่ยวแบบง่ายๆแค่ได้อยู่กับความเป็นธรรมชาติในแบบที่ไม่ต้องมากมาย เหมือนกับที่ บ้านนาต้นจั่น เป็น …

ดอยค้ำฟ้า

ดอยค้ำฟ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว อยู่ในความดูแลของหน่วยจัดการต้นน้ำแม่งาย มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,834 เมตร ดอยค้ำฟ้ามีป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์ มีลำธารน้ำตก มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ไฮไลท์สำคัญคือการชมทะเลหมอกคลอเคลียตามไหล่เขา สลับซับซ้อนห …