Monthly Archives: พฤษภาคม 2018

น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช

น้ำตกกรุงชิง นครศรีธรรมราช น้ำตกกรุงชิง อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกมีขนาด 7 ชั้น ที่ลดหลั่นความสูงลงมาต่างระดับกัน หนานฝนแสนห่า เป็นชั้นที่สวยท …