น้ำตกแม่สุรินทร์ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

น้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลมาจากลำห้วยแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูงระหว่างหุบเขาในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่น้ำตกชั้นเดียว แต่ก็มีความใหญ่และสวยงามไม่แพ้น้ำตกหลายชั้นอื่นๆ สามารถชมวิวน้ำตกได้จากจุดชมวิวบนศาลายอดดอยที่ทางอุทยานฯ ได้สร้างไว้ เดือนที่เหมาะแก่การมาเยือน คือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เพราะนอกจากจะได้ชมน้ำตกแล้ว ยังได้ชมทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อู่คอ ซึ่งอยู่ในเส้นทางเข้ามาชมน้ำตก และยังสามารถตั้งค่ายพักแรมที่ดอยแม่อู่คอ และใช้บริการห้องน้ำและร้านค้าต่างๆ ที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาชมดอกบัวตองได้อีกด้วย