น้ำตกห้วยขมิ้น อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

น้ำตกห้วยขมิ้น

เป็นน้ำตกหินปูน 7 ชั้นอันเกิดจากลำห้วยแม่ขมิ้นตั้งอยู่ริมทะเลสาบเขื่อนศรีนครินทร์ มีความสวยงามของเส้นทางการไหลของน้ำในแต่ละชั้น อันเป็นที่มาของชื่อเรียกน้ำตกในชั้นต่างๆ ดังนี้ ม่านขมิ้น วังหน้าผา ฉัตรแก้ว ไหลจนหลง ดงผีเสื้อ และร่มเกล้า มีเส้นทางเท้าไปชมน้ำตกแต่ละชั้น ในบริเวณน้ำตกเป็นป่าดิบแล้ง มีพรรณไม้และดอกไม้ป่านานาพันธุ์ที่สามารถแวะชมได้ตลอดทางเดิน ช่วงที่เหมาะแก่การมาเยือน คือ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม