น้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกป่าละอู

น้ำตกขนาดใหญ่สูง 15 ชั้นท่ามกลางป่าลึก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแก่งกระจาน ห่างจากหัวหินราว 60 ก.ม. มีส่วนของแอ่งน้ำที่สามารถลงเล่นน้ำได้ บริเวณชั้นที่ 7 เป็นจุดที่สวยที่สุดของน้ำตก นอกจากนี้น้ำตกป่าละอูยังเป็นผืนป่าสมบูรณ์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมนกและในช่วงหน้าร้อน (เมษายน-กรกฎาคม) จะเป็นจุดชมฝูงผีเสื้อนานาพันธุ์รอบๆ บริเวณน้ำตกชั้น 1 ช่วงที่เหมาะแก่การมาเยือน คือ ระหว่างเดือนสิงหาคม-มีนาคม