น้ำตกนางรอง นครนายก

น้ำตกนางรอง ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 3049 น้ำตกนางรองอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดกลางที่ไหลลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ไม่สูงนัก มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ ในช่วงฤดูฝนกระแสน้ำจากน้ำตกนางรองจะไหลเชี่ยวมากควรระมัดระวังในการลงเล่นน้ำ การจัดบริเวณภายในเป็นระเบียบสะอาดตา และมีบ้านพักบริการ

การเข้าชมน้ำตกนางรองนักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าบำรุงสถานที่ดังนี้ รถยนต์โดยสาร 200 บาท รถยนต์เล็ก 50 บาท รถตู้ 100 บาท รถจักรยานยนต์ 10 บาท บุคคลคนละ 10 บาท  royal1688-th.org

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม
บุคคลคนละ 10 บาท
รถยนต์โดยสาร 200 บาท รถยนต์เล็ก 50 บาท รถตู้ 100 บาท รถจักรยานยนต์ 10 บาท
ที่อยู่ : ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

การเดินทาง
รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเส้นรังสิต-องครักษ์ ถึงนครนายก ไปตามทางหลวงหมายเลข 3049 ระยะทาง 12 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3050 อีกประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกนางรอง
รถโดยสาร : จากสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ นั่งรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯ – นครนายก ไปลงสถานีขนส่งจังหวัดนครนายก เมื่อถึงนครนายกแล้วก็ใช้บริการรถท้องถิ่น ไปน้ำตกนางรอง