น้ำตกทีลอซู เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จังหวัดตาก

เป็นน้ำตกที่มีต้นน้ำมาจากห้วยกล้อท้อ ลำน้ำขนาดใหญ่ในบริเวณป่าสมบูรณ์อันเป็นพรมแดนทางธรรมชาติระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่า เชื่อกันว่าเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ มีลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ลงมาจากผาหินปูน เส้นทางเข้าไปชมค่อนข้างลำบาก น้ำตกแห่งนี่จะมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงหน้าฝนราวเดือนมิถุนายน-เดือนพฤศจิกายน ด้วยปริมาณของน้ำที่มากทำให้การตกกระทบลงมาดูยิ่งใหญ่อลังการและน้ำตกจะมีความกว้างมากกว่าฤดูอื่น แต่จะต้องเดินเท้าไปเพราะทางรถจะปิด ฤดูที่ท่องเที่ยวได้สะดวกที่สุด คือ ฤดูหนาว-ฤดูร้อน ราวเดือนธันวาคม-เดือนพฤษภาคม เพราะสามารถขับรถเข้าไปได้ แต่ทั้งนี้จะต้องทำการขออนุญาตจากกรมป่าไม้ในการเข้าชมเสียก่อน