น้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดของจังหวัดกำแพงเพชร กำเนิดมาจากต้นน้ำบนยอดเขาคลองลานในเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน ซึ่งเป็นป่าสมบูรณ์ผืนสุดท้ายของจังหวัด ด้านบนของน้ำตกเป็นลักษณะที่ราบกว้างที่รองรับน้ำจากแม่น้ำถึง 5 สายในช่วงฤดูฝน และด้านล่างเป็นแอ่งน้ำที่สามารถเข้าไปเล่นน้ำได้ อยู่ไม่ไกลจากตลาดคลองลาน (ราว 10 กิโลเมตร) ถือเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมอีกแห่งของจังหวัด และทางอุทยานฯ ยังได้จัดที่พักสำหรับบริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะค้างแรมอีกด้วย