น้ำตกขุนพอง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย

น้ำตกขุนพอง

เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งอยู่ในเขตป่าดงดิบซึ่งเป็นส่วนป่าปิดของอุทยานฯ มีต้นน้ำมาจากลำน้ำหลายสายมารวมตัวกัน ต้องทำการขออนุญาตจากทางอุทยานฯ ในการเข้าไปชม เพราะจะต้องมีเจ้าหน้าที่นำทางเข้าไปและจะต้องเดินเท้าเข้าไปเท่านั้น สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมิถุนายน ซึ่งในช่วงนี้นอกจากจะไปชมความสวยงามของน้ำตกแล้ว ยังได้ชมบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีของป่าเมเปิลผลัดสีจากเขียวเป็นแดงในบริเวณรอบๆ น้ำตกอีกด้วย