ถ้ำเลสเตโกดอน

เดิมชื่อถ้ำวังกล้วย เป็นถ้ำหินปูนมีลักษณะเป็นอุโมงค์ใหญ่ทอดยาวในแนวระดับ อยู่ในเทือกเขาหินปูนที่ทอดยาวในแนวเหนือ-ใต้ จากเขาหญ้าระทางตอนเหนือต่อเนื่องลงมาตอนใต้ผ่านเขาวังกล้วยลงไป มีทางเข้าออก 3 ทาง อยู่ทางด้านตะวันออกของเทือกเขา 2 แห่ง และอยู่ทางด้านตะวันตกของเทือกเขา 1 แห่ง จากปากถ้ำทั้งสาม มีอุโมงค์ถ้ำยาวไปบรรจบกัน มีทางน้ำไหลจาพื้นที่ด้านตะวันออกเข้าไปในปากถ้ำทั้ง 2 และไหลไปบรรจบรวมกันผ่านอุโมงค์เดียวกันไปออกที่ปากถ้ำทางด้านตะวันตก เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร แล้วไหลลงคลองหญ้าระ ผ่านผืนป่าชายเลนไปออกทะเลอันดามัน  premierglobalmaintenance.com

ในปี พ.ศ. 2551 นายยุทธนันท์ แก้วพิทักษ์ กับเพื่อนอีก 3 คนได้เดินทางเข้าไปในถ้ำเพื่อจับกุ้ง และได้พบกับซากดึกดำบรรพ์ชิ้นหนึ่ง ต่อมาได้ส่งมอบให้กับอำเภอทุ่งหว้า โดยนำไปเก็บไว้ที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งหว้า ในขณะนั้นมีการนำเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์หลายฉบับ จนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ได้รับทราบข่าวจึงได้ติดต่อกับนายณรงฤทธิ์ ทุ่งปรือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า เพื่อขอเข้าศึกษารายละเอียด โดยได้มอบหมายให้อาจารย์จรูญ ด้วงกระยอม และคณะ เดินทางไปศึกษาชิ้นตัวอย่างดังกล่าว พบว่า ซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าวเป็นซากกระดูกขากรรไกรพร้อมฟันกรามของช้างดึกดำบรรพ์สกุลสเตโกดอน ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงสมัยไพลสโตซีน (ประมาณ 1.8 ล้านปีก่อน) ต่อมาจึงได้เรียกขานถ้ำนี้ว่า “ถ้ำเลสเตโกดอน”

ธรณีวิทยาของถ้ำเลสเตโกดอน เป็นถ้ำหินปูนชั้นบางยุคออค์โดวิเชียน แนวถ้ำมีหลายทิศทางและบางทิศทางก็ตั้งฉากกัน ทั้งนี้สามารถสังเกตุเห็นร่องรอยแตกเป็นแนวเล็กๆ บนเพดานถ้ำที่มีแนวหินย้อยเรียงเป็นแนวไปตามแนวร่องนั้นๆ ร่องเล็กๆ เหล่านี้อาจพิจารณาได้ว่าเป็นแนวรอยแตกของหินปูนที่น้ำท่าและน้ำฝนสามารถซึมผ่านเข้าไปแล้วกัดละลายเกิดเป็นโพรงขยายใหญ่ขึ้นตามกาลเวลา บ้างก็เกิดเป็นหินย้อยและหินงอกที่สวยงาม นานเข้าการละลายของหินปูนตามแนวรอยแตกเหล่านี้ได้แผ่ขยายออกไปจนทะลุออกด้านที่เป็นทะเล ซึ่งเมื่อหลายพันปีก่อนระดับน้ำทะเลมีระดับที่สูงกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 4-5 เมตร คลื่นทะเลได้ซัดเข้าไปในถ้ำซึ่งทำให้เกิดเว้าทะเลบริเวณปากถ้ำด้านติดทะเลด้วย

การเดินทางถ้ำเลสเตโกดอน ตั้งอยู่ที่ บ้านคีรีวง ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ในปี 2557 ก็เริ่มมีการปรับปรุงพื้นที่บริเวณถ้ำ เพื่อเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยเดินทางใช้เส้นทางหมายเลข 416 จากอำเภอทุ่งหว้าไปประมาณ 10 กิโลเมตร มีป้ายบอกทางเข้าเลี้ยวซ้ายไปในสวนยางพาราอีก 100 เมตร พิกัด GPS 7 7.4227N 99 47.9008E

บริการนำเที่ยวถ้ำเลสเตโกดอน มีกลุ่มชาวบ้านนำเที่ยวด้วยเรือคายัคและเรือยาง ภายในถ้ำมีบางช่วงเป็นน้ำตื้นและเป็นดอนตะกอนเรือไม่สามารถผ่านได้ต้องลงเดิน ควรเตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมสำหรับการเปียกน้ำ ชาวบ้านมีไฟฉายบริการให้ การล่องเรือชมถ้ำใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ค่าบริการ 300/ต่อคน (ในช่วงแรก และมีโครงการจะปรับขึ้นราคาหลังจากเปิดอย่างเป็นทางการ)

ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 091-034-5989 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล